Sammanfattning

TITEL: Medveten närvaro. Mindfulness i vardagen.
FÖRELÄSARE: Henrik Kok
TID: 90 min

PRIS: 750 kr

Kanske känner du igen dig i att ibland vara stressad? Kanske ibland vara i situationer där du irrar runt, utan att egentligen få så mycket gjort förutom att bli än mer stressad? Det är många bollar i luften, men man får inte ordning på det?

Denna föreläsning handlar om hur vi kan träna vårt sinne i att vara medvetet uppmärksamma och närvarande med tankar, känslor, kroppsliga upplevelser och omgivning. Vi gör det på ett speciellt sätt – med ett vänligt och icke-dömande förhållningssätt. Det är denna speciella slags uppmärksamma, medvetna närvaro eller sinnesnärvaro som kallas mindfulness.

Om föreläsaren

Henrik Kok är leg. sjukgymnast och leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning (KBT). Han är också mindfulnessinstruktör och har lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning.

Henrik är utbildad i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) vid Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Dessutom har han fördjupade kunskaper i mindfulnessmeditation genom träning i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Marin Luther King till Nobels fredspris 1968.

Naturligt Vis
mindfulness.se
henrik.kok@mindfulness.se