Allmänna upplysningar

Nedanstående upplysningar och villkor gäller endast kurser/ utbildningar. För flyg, boende och annat gäller de villkor som respektive arrangör har sammanställt.

Kursanmälan och bekräftelse

Anmälan är bindande. Bekräftelse på er bokning mailas till er inom 2 veckor efter anmälan.

Kurserna

Vid ankomst till möteslokalen i den av er valda kursort erhåller ni tillgång till de kurser ni valt. Bokad kurs är endast godkänd för den person i vars namn kursen är bokad. Kursprogram och annan information mailas till er i god tid innan kursstart.

Kursintyg

Kursintyg utfärdas till alla deltagare som fullföljt sina utvalda kurser.

När ska kurserna betalas?

25% av kursavgift betalas vid bokningstillfälle. Resterande kursavgift betalas senast 45 dagar innan kursstart. Om bokning av kurs sker mindre än 45 dagar innan kursstart skall hela kursavgiften erläggas vid bokningstillfället.

Avbokningsregler

Avbokning upp till 6 veckor innan kursstart: ingen kostnad. Därefter är kostnaden
4-6 veckor: 25% av kurskostnaden.
2-4 veckor: 50% av kurskostnaden.
Mindre än 2 veckor: 100% kostnad.

OBS! Om ni bokar en ny kurs inom 6 månader efter er avbokning erhåller ni en rabatt som motsvarar 50% av den summa ni förlorade vid er avbokning.

Logi

Kostnad för logi, om ej annat anges för respektive kurs, betalas direkt till hotellet.

Rätten till kurserna

Honja Future Education och deras samarbetspartners äger alla rättigheter till allt material som finns på de av företaget tillhandahållna medier. Allt icke godkänt användande, visning, kopiering och spridning av detta material är straffbart.

Force Majeure

Vi reserverar oss för eventuella merkostnader som förorsakas av händelser utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i kursprogrammen.